Sunday, May 11, 2008

High Speed With Straight Key

SKCC Straight Key Sprint

Cuba decode apa yang dihantar.cuba jangan lihat pada monitor text apa yang dihantar.
Speed slow amat sesuai bagi mereka yang baru belajar cw.


Saturday, May 10, 2008

THE IDEA OF PAPER CLIP

Cuba Decode Morse Code Video Berikut

Saya lampirkan beberapa you tube video morse yang pendek-pendek cuba terjemahkan apa yang telah dihantar.morse code culture